مشاهده / بستن موضوعات

نتایج مسابقات جام رمضان شهرستان شاهرود

نتایج جودو کاران باشگاه جودو راه آهن در مسابقات جودو جام رمضان شهرستان شاهرود

وزن 81kg-: مقام اول:حسین شکری، مقام دوم :محمد فرهنگ دوست

وزن 90kg-: مقام اول:جعفر عاشوری ،مقام دوم : علی حیدر بیکی

وزن 100kg-: مقام اول:علی زمانی 

وزن 100kg+: مقام اول:حسن گرزین 
منبع اين نوشته : منبع